Top

Pielgrzymki po Polsce

Częstochowa

Częstochowa, to miasto które odwiedził niemal każdy Polak przynajmniej raz w życiu. Położone w północnej części województwa śląskiego, nad Wartą, jest zdecydowanie jednym z najważniejszych polskich miejsc kultu maryjnego i pielgrzymowania. Swoją sławę zawdzięcza Jasnej Górze z bazyliką i Cudownym Obrazem Matki Boskiej.

Przyczyna niezwykłości tego miejsca musi być głębsza. Jednakże faktu, dlaczego tak się stało, nie wyjaśnia ani legenda, która przypisuje autorstwo ikony św. Łukaszowi Ewangeliście, ani protekcja królewskiej pary – Jadwigi i Władysława Jagiełły.

Jasna Góra jest swoistym kompleksem, na który oprócz bazyliki składają się muzea, skarbiec, arsenał, mury obronne i ciągnąca się wokół klasztoru droga krzyżowa.

Bazylika Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Przybywający pielgrzymi bez wątpienia swoje pierwsze kroki kierują do bazyliki. Pierwszy kościół w tym miejscu powstał na początku XV wieku. Obecny kształt bazylika zyskała 300 lat później, stając się dziełem sztuki barokowej. Usytuowana jest pomiędzy kruchtą prowadzącą do kaplicy św. Antoniego z Padwy, a dziedzińcem głównym klasztoru.

Obiekt rangę bazyliki mniejszej posiada od 1906. Wcześniej stanowiła kościół pw. Krzyża Świętego i Nawiedzenia Matki Boskiej. Najstarszą jej częścią jest prezbiterium – pierwotny murowany kościół gotycki z XV wieku, który w późniejszych latach  był sukcesywnie powiększany.

Sam Ołtarz główny przedstawia Wniebowzięcie Matki Boskiej. Wykonał go Jan Adam Karinger z Wrocławia. Obrazuje anioły unoszące Maryję w górę do nieba, gdzie Święta Trójca podtrzymuje przeznaczoną dla niej koronę. Po obu stronach, na tle kolumn znajdują się figury świętych Piotra i Pawła. Obok ołtarza stoi stylizowany tron biskupi z 1866.

Sklepienia nawy głównej i prezbiterium posiadają dekorację o motywach roślinnych. W medalionach znajdują się freski przedstawiające historię obrazu i dzieje odnalezienia Krzyża Świętego. Wystrój wnętrza ma zarówno cechy barokowe jak i rokokowe.

Na chórze znajdują się jedne z największych organów w Polsce, posiadające 85 głosów.

Niewątpliwie punktem centralnym bazyliki jest kaplica Matki Bożej, w której umieszczony jest wizerunek Czarnej Madonny. Obraz, przede wszystkim, otacza szczególny kult, o czym świadczą ściany pokryte darami wotywnymi, które są niezwykłym wyrazem wdzięczności wiernych za otrzymane łaski. Obraz przedstawia Matkę Boską ubraną w granatową suknię i płaszcz z czerwoną podszewką. Lewą ręką podtrzymuje zwrócone w jej kierunku Dzieciątko, które trzyma Ewangeliarz a drugą rękę podnosi w górę w geście błogosławieństwa. Cechą charakterystyczną obrazu są dwa większe cięcia na prawym policzku Marii, fascynują Jej przenikające oczy.

Częstochowa Matka Boża

Dlaczego ikona jest dla nas tak wyjątkowa?

Pochodzenie ikony owiane jest tajemnicą. Pomimo, że nie istnieją pewne, historyczne wiadomości opisujące powstanie i dzieje obrazu można usłyszeć jego historię. Według legendy , obraz  miał malować św. Łukasz Ewangelista na płycie stołu używanego przez Świętą Rodzinę w Nazarecie. Następnie Cesarz Konstantyn Wielki miał sprowadzić  go z Jerozolimy do Konstantynopola, a później podarować go księciu Rusi. W trakcie działań wojennych prowadzonych na tych terenach, obraz miał dostać się w Bełzu (okolice Lwowa) w ręce księcia opolskiego Władysława, który w imieniu króla Ludwika Węgierskiego sprawował rządy na Rusi. Książę chcąc zabezpieczyć ikonę przed  zbezczeszczeniem ze strony Tatarów, postanowił przewieźć obraz na Śląsk. Kiedy w drodze zatrzymał się na krótki odpoczynek w Częstochowie u podnóża kościółka na Jasnej Górze, Matka Boża miała mu dać poznać Swą wolę, iż chce tutaj właśnie pozostać. Władysław pozostawił więc obraz na Jasnej Górze, oddając go pod opiekę ojcom paulinom.

Wydarzenie to miało miejsce w 1382 roku i jest potwierdzone  w kronikach Jana Długosza jak i pierwszych dokumentach historycznych odnoszących się do tego wydarzenia. Całkowicie niejasna pozostaje jest natomiast autorstwo obrazu. Nie wiemy kto go namalował i gdzie. W latach 1925-26 dokonano pierwszej fachowej konserwacji obrazu. Ustalono wtedy  konsystencję zaprawy jako kredową, co potwierdza pochodzenie obrazu z Bizancjum. Stwierdzono też, że  pierwowzór sięga mniej więcej IV wieku (są czasy Konstantyna Wielkiego), na co wskazują błyski świateł w oczach Marii spotykane tylko w ówczesnych portretach – pierwszych ikonach wczesnobizantyjskich.

Cuda na Jasnej Górze

Na Jasnej Górze nigdy nie odnotowano żadnych objawień maryjnych, jak to miało miejsce w innych sanktuariach. Niezliczona ilość łask, których doświadczają wierni, jest znakiem Bożej mocy i owocem szczerej modlitwy.

W XVI wieku kard. Radziwiłł, biskup krakowski wizytował Jasną Górę. Zobowiązał wtedy paulinów do prowadzenia solidnej kroniki z historiami i świadectwami wiernych przybywających na Jasną Górę. Zachowała się pierwsza taka księga, datowana na 1595 r.  Od tamtej pory zbierano wszystkie zapiski i ślady uzdrowień i nawróceń na Jasnej Górze. Najstarszy zanotowany cud datuje się na 1386 rok -przywrócenie wzroku malarzowi Jakubowi Węrzykowi. Obecnie zebrano kilkadziesiąt tomów ze świadectwami.

Jesteście gotowi powrócić na Jasną Górę? A może będzie to wasza pierwsza pielgrzymka do Matki Bożej?

Pochodzimy z różnych regionów, znamy różne języki i gwary. Nasza ekipa to zgrany zespół, który łączy miłość do podróżowania i odkrywania nowych zakątków. Każdy z nas ma inne pasje, inne doświadczenie, a wszystko po to, by nasze podejście do turystyki było zawsze kreatywne. Uwielbiamy wspólne, aktywne wypady za miasto, a kiedy już z nich wrócimy, chętnie dzielimy się z Wami naszymi przeżyciami.

zostaw komentarze