Top

Pielgrzymki po Polsce

Jarosław

Jarosław jest to urokliwe miasteczko położone nad Doliną Sanu. Lokalizacja nad rzeką umożliwiła mu rozwój, dzięki czemu szybko stało się ważnym ośrodkiem handlowym. Historia miasta mocno wiąże się z jezuitami. Pomimo, że sprowadzenie ich do Jarosławia było trudnym zadaniem.

Jezuici w Jarosławiu – początki

Historia jezuitów w Jarosławiu nie miałaby swojego początku, gdyby nie działania Zofii Tarnowskiej. Kapelanem rodziny był ks. Piotr Skarga, którego Zofia prosiła o pomoc w nawróceniu śmiertelnie chorego męża. Udało się.

Zofia po śmierci ukochanego męża rozpoczęła proces sprowadzania jezuitów do Jarosławia. Cały czas utrzymywała kontakty ks. Piotrem i to jemu pierwszemu powiedziała o swoich planach. Część majątku przepisała dla zakonu, aby jeszcze bardziej przekonać ich, że to jej miasto jest godne założenia tu swojej szkoły. Niestety jezuickie władze były bardziej zainteresowane umieszczeniem klasztoru w Przemyślu lub we Lwowie. Naciski ze strony Zofii oraz ks. Piotra Skragi ostatecznie okazały się skuteczne.

W Jarosławiu powstaje nowa świątynia – kościół Świętych Janów. Ksiądz Piotr Skarga podczas uroczystej mszy konsekracyjnej wygłosił kazanie. Od tej chwili jezuici oficjalnie zamieszkali w Jarosławiu.

Szkolnictwo jezuickie

To jednak nie koniec historii Zofii Tarnowskiej i jej związku z jezuitami. Po kolejnym ślubie, jej drugi mąż – Jan Kostka postanowił założyć w mieście szkołę jezuicką. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Szkoła prosperowała bardzo dobrze, miała wybitną kadrę oraz wielu znakomitych uczniów.

W rezultacie Jezuici w Jarosławiu mieli coraz większy wpływ na kształcenie jego ludności. Początkowo ich zasięg miał ograniczać się tylko do nawracania miejscowych na chrześcijaństwo. Jednak dzięki wiedzy i chęci edukacyjnych zakonników zaczęli oni również naukę na polach świeckich. Dlatego też otworzyli szkoły średnie i wyższe, w których wykładali jarosławscy jezuici.

Jarosław i pozostałości jezuickie

Zespół kolegiacki

Zespół kolegiacki w Jarosławiu jest najstarszym, nadal zachowanym kompleksem jezuickim w kraju. Wielokrotnie był przebudowywany. Po wyjeździe jezuitów z miasta został zamieniony na magazyn, a obecnie znajduje się tu kolegium pw. Bożego Ciała.

Zespół kościelno-klasztorny

Pojezuicki zespół kościelno-klasztorny jest obecnie zamieszkały przez dominikanów. Od XIV wieku jest jednym z ważniejszych ośrodków podkarpackiego kultu maryjnego. Dlaczego? Wszystko za sprawą figury Matki Bożej Bolesnej.

Jezuici bezsprzecznie przyczynili się do rozsławienia jarosławskiego Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Tym samym pielgrzymi chętniej podróżowali do jezuickiego kościoła. W 1755 roku biskup dokonał koronacji figury Matki Bożej Bolesnej koronami papieskimi. Z pewnością była to niezwykle ważna uroczystość religijna. Uczestniczyło w niej około 30 tysięcy osób.

Koniec ery jezuickiej

Papież Klemens XIV w 1773 roku wydaje dekret o zniesieniu Zakonu Jezuickiego w Jarosławiu, a cztery lata później na ich miejsce przyjeżdżają dominikanie. Na tym kończy się historia jezuicka w mieście. Ale zaczyna się inna, zupełnie nowa, którą możemy odkryć udając się do Jarosławia!

Pochodzimy z różnych regionów, znamy różne języki i gwary. Nasza ekipa to zgrany zespół, który łączy miłość do podróżowania i odkrywania nowych zakątków. Każdy z nas ma inne pasje, inne doświadczenie, a wszystko po to, by nasze podejście do turystyki było zawsze kreatywne. Uwielbiamy wspólne, aktywne wypady za miasto, a kiedy już z nich wrócimy, chętnie dzielimy się z Wami naszymi przeżyciami.

zostaw komentarze