Top

Pielgrzymki po Polsce

Lidzbark Warmiński

Wawel na Północy? To możliwe! Wybierzcie się na Warmię i koniecznie odwiedźcie Lidzbark Warmiński, a w jednym detalu zobaczycie niezwykłe podobieństwo dwóch miejsc.

Nieznana Warmia

Znów przyciąga nas Święta Warmia. W dodatku dawne tereny biskupstwa warmińskiego mogą pochwalić się sławnymi mieszkańcami i doniosłymi wydarzeniami. Wspomnijmy chociażby działalność Mikołaja Kopernika we Fromborku czy objawienia maryjne w Gietrzwałdzie. Dziś zapraszamy do dawnej stolicy regionu, Lidzbarka Warmińskiego. Jednym z jego mieszkańców był Ignacy Krasicki.

Znane osobistości

Tak, mówimy o TYM Ignacym Krasickim, przyjacielu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, poecie, uczestniku Sejmu Wielkiego i… biskupie warmińskim. Trzydziestodwuletni ksiądz Krasicki został wybrany ordynariuszem polskiego przyczółku pośrodku morza Prus Wschodnich. To tam stworzył swoje najbardziej znane dzieła. Sam Krasicki wielkich zmian architektonicznych nie dokonał – za jego czasów zamek lidzbarski był dziełem kompletnym.

Perła Północy

Imponujący obiekt powstał nad płynącą przez miasto rzeką Łyną w XIV w. Istniejąca od dwóch wieków diecezja przeniosła swoją siedzibę z Braniewa najpierw do Ornety, a po krótkim czasie do Lidzbarka. Kres pierwszorzędnej roli miasta położyły dopiero rozbiory. Wtedy to w 1795 roku biskupi przenieśli się do siedziby kapituły katedralnej znajdującej się we Fromborku.

Istniejący w Lidzbarku okazały pałac nadał miastu tytuł „Perły Północy” i wspomnianego wcześniej „Wawelu Północy”. W tym drugim określeniu historycy szczególnie wskazują na krużganki bardzo podobne do tych krakowskich. Różni je tylko to, że od zabytku na Wawelu są… lepsze! Lepsze, bo starsze. Dziedziniec na Warmii jest gotycki, nie dokonano na nim zmian, jedynie niezbędną konserwację. Wawelskie krużganki są, bez wątpienia, większe, ale jest to budowla późniejsza, renesansowa. Upodabnia jednak miasto biskupie do miasta królewskiego.

Zamek to dziś muzeum regionu. Co ważniejsze prowadzi do niego niezwykła Wysoka Brama i przylegający do niej hotel. Za rzeką znajduje się kościół parafialny – to także perełka architektury gotyckiej!

Papieskie działania

Święty Jan Paweł Wielki podniósł Warmię do rangi archidiecezji, jej obecna stolica znajduje się w Olsztynie. Co ciekawe, ze średniowieczną diecezją związany jest bardzo blisko jeszcze jeden papież. Pius II, który został wybrany na ordynariusza warmińskiego w połowie XV wieku. Ostatecznie do Lidzbarka nie przyjechał, bo konklawe wybrało go na papieża.

Szansa na wyjazd szykuje się za to już w tym roku, zapraszamy na nasze pielgrzymki po Pomorzu i Warmii!

Z wykształcenia historyk, z powołania mąż i ojciec, w Misji Travel od stycznia 2019 roku. Pracuje w Krakowie, ale poznańskie biuro zna jak własną kieszeń. Lubi podróżować do krain na styku kultur: Pomorze, Śląsk, Galicja, Istria. W tekstach stara się znaleźć miejsce spotkania Boga z człowiekiem. W kuchni uznaje panowanie żony.

zostaw komentarze