Top

Pielgrzymki po Polsce

Olsztyn

Olsztyn jest nie tylko największym miastem województwa warmińsko-mazurskiego, ale również stolicą regionu. Jego największym atutem jest położenie wśród lasów i jezior. Często kojarzony jest z Mikołajem Kopernikiem. W granicach miasta znajduje się szesnaście jezior, a także jeden z największych parków w Europie – Las Miejski. Tym samym Olsztyn tworzy koncepcję miasta-ogrodu, który jest w  stanie zaoferować odwiedzającym każdą możliwą formę odpoczynku. Jednym z osiedli tutaj jest słynne Kortowo, które stanowi wyodrębniony teren miasteczka akademickiego należącego do jednego z największych uniwersytetów w kraju – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Olsztyn kiedyś

Obszar dzisiejszego Olsztyna niegdyś zamieszkiwali Prusowie. W XIII wieku ziemie te podbił Zakon Krzyżacki, a w kolejnym stuleciu tereny przekazano biskupstwu warmińskiemu. Wtedy weszły one w skład części obszaru zarządzanego przez Kapitułę Warmińską.

Miasto nazwano Allenstein, od pruskiej nazwy rzeki Łyny – Alna, a za datę jego powstania uznaje się 1334 r. Przez kolejne 600 lat, kilkakrotnie zmieniała się przynależność państwowa miasta. Losy całej Warmii toczyły się burzliwie, ponieważ tutaj zawsze ścierały się wpływy etniczne, kulturowe i religijne.

Mikołaj Kopernik w Olsztynie

Biskup kapituły warmińskiej, Anzelm, w odróżnieniu od pozostałych biskupów pruskich, powoływał wyłącznie kanoników, którzy nie byli Krzyżakami. Dzięki temu w 1516 r. Mikołaj Kopernik objął na zamku funkcję kanonika-administratora dóbr kapituły w komornictwie olsztyńskim. Rezydował tutaj dwukrotnie. Po raz pierwszy podczas trzyletniej kadencji od 1516 do 1519. Drugi raz, po ostatniej wojnie krzyżackiej, kiedy to musiał opuścić splądrowany Frombork, będący miejscem jego zamieszkania (lata 1520 – 1521).

Do obowiązków astronoma należało zarządzanie ziemią, pełnienie władzy sądowniczej oraz odpowiedzialność za sprawy podatkowe. Inwentaryzował archiwum kapituły i tworzył traktat monetarny, który przyczynił się do powstania prawa: „gorszy pieniądz wypiera z obiegu ten lepszy”. W murach olsztyńskiego zamku Kopernik narysował słynną tablicę astronomiczną wskazującą równonoc wiosenną i jesienną, przy pomocy której obserwował Słońce. Tutaj też powstała pierwsza księga dzieła jego życia „De revolutionibus” czyli „O obrotach sfer niebieskich” opisująca heliocentryczną teorię wszechświata.

Muzeum Warmii i Mazur

Obecnie zamek pełni rolę siedziby Muzeum Warmii i Mazur. Najcenniejszym eksponatem jest tablica astronomiczna, będąca jedynym istniejącym przyrządem wykonanym ręcznie przez astronoma.

Sam obiekt proponuje wiele wystaw związanych z historią zamku m.in. stałą wystawę biograficzną poświęconą uczonemu, która jest prezentowana w zamieszkiwanej przez niego ówczesnej komnacie. W zamkowym parku stoi pierwszy powojenny pomnik w Olsztynie – pomnik Kopernika z 1916 r. Na monumencie widnieje napis: „Obrońcy grodu olsztyńskiego przed najeźdźcą krzyżackim, wielkiemu Polakowi Mikołajowi Kopernikowi – wdzięczni rodacy”.

Planetarium

Swoistym hołdem dla wielkiego uczonego jest Olsztyńskie Planetarium. To drugi co do wielkości tego typu obiekt w Polsce (największy jest w Chorzowie) otwarty w pięćsetną rocznicę urodzin astronoma (w 1973 roku). W planetarium można m.in. zobaczyć zrekonstruowane instrumenty pomiarowe Kopernika i znaleźć wyjaśnienie zjawisk astronomicznych dzięki technologii „full dome” (wyświetlania na kopule).

„Ławeczka Kopernika”

Olsztyński rynek, z ratuszem po środku, jest nieduży, jednak niezwykle klimatyczny. W 1945 r. sowieccy żołnierze prawie doszczętnie go spalili. Na szczęście ocalały dwa najważniejsze olsztyńskie zabytki: opisany wcześniej XIV – wieczny zamek i katedra św. Jakuba.

Na rynku znajduje się także popularna wśród turystów „Ławeczka Kopernika” odsłonięta z okazji 650-lecia miasta. Rzeźba, przy której można usiąść, przedstawia postać uczonego zwróconego w stronę zamku i patrzącego w górę. Latem Stare Miasto jest sceną Olsztyńskiego Lata Artystycznego. Główną estradą staje się wtedy Amfiteatr im. Czesława Niemena u stóp zamku. Wydarzenie obejmuje także Targ Rybny oraz klimatyczne uliczki.

Olsztyn miastem szesnastu jezior

Poza historią i „obiektami Kopernika” Olsztyn to natura, przyroda i woda. W obrębie granic administracyjnych miasta leży aż 16 jezior. Największe i najgłębsze z nich – Ukiel znajduje się kilka kilometrów od Starego Miasta. Wśród Olsztynian bardziej znane jest pod mniej oficjalną nazwą jako Krzywe. Stanowi ono centrum rekreacyjne miasta. Na południowym jego brzegu znajduje się plaża miejska, a w okolicy przystanie żeglarskie i wypożyczalnie sprzętu wodnego. Jezioro może poszczycić się powierzchnią 412 hektarów i 43 metrami głębokości. Jest większe niż wszystkie pozostałe jeziora razem wzięte.

Najbardziej znane z nich są Skanda, Trackie, Długie i Kortowskie. To ostatnie jest jedną z największych naturalnych atrakcji miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tutaj też znajduje się plaża a brzegi jeziora w wielu miejscach stykają się z lasem. Od nazwy jeziora wywodzi się właśnie nazwa osiedla Kortowo. Znajduje tutaj odzwierciedlenie wspomniana wcześniej koncepcja miasta-ogrodu, którego zabudowa doskonale wkomponowała się w ten niezwykły krajobraz.

Olsztyn możesz poznać bliżej na jednej z naszych pielgrzymek. Zapraszamy!

Pochodzimy z różnych regionów, znamy różne języki i gwary. Nasza ekipa to zgrany zespół, który łączy miłość do podróżowania i odkrywania nowych zakątków. Każdy z nas ma inne pasje, inne doświadczenie, a wszystko po to, by nasze podejście do turystyki było zawsze kreatywne. Uwielbiamy wspólne, aktywne wypady za miasto, a kiedy już z nich wrócimy, chętnie dzielimy się z Wami naszymi przeżyciami.

Komentarze:

zostaw komentarze